Download Latest Google Chrome 10 Bundled HTML5 Game

chrome10-bundled-games has now reached version 8.0 the latest release for the stable version. But did you know? Google secretly been planning to develop Google Chrome v.10 as a test and has not been published. Now you can download a trial version of it in Dev-Channel Google. And this marks the beginning of bloatware Chrome-related, as the Google OS reports. Chrome version 10 is bundled with two Web-based games that have been 'attached'. This is as a marker of early which is a web-based future.

As we know has announced the release of Chrome is Google's OS and this means serious to develop devices and Web-based applications, and we could feel the WEB application via the Chrome 10. For that Google deliberately made bundling Chrome 10 is with two games web HTML5 is Poppit and Entanglement, if you run Dev-Channel, now you must pay attention to them in New Tab page. They only show up there, without prior notice or you have to do something. What's next Google, McAfee trial version with Chrome 11? While not as anti-virus trial unlucky, two games can be easily removed if you so wish.

chrome10-sample-bundled-games

Although considered HTML5 still heavy and a waste of time. But I think this is fair because it is new, but this is something new that should and need to be tested. All that can serve as a useful display of what can be achieved with the next-generation Web technology.

Get it first and try Google Chrome 10 for HTML5 could feel power of as a WEB format of the future.

Good luck!

1 comment:

 1. A tu la cười một cách giảo hoạt nói : "Alysa! Ngươi và ta đã ở thế cừu
  địch. Hiện nay ngươi ở vào thế yếu, nếu ta không tranh thủ nhân cơ hội
  này tiêu diệt thần tộc phương đông, vậy còn đợi khi nào đây?"  "A tu la! Chẳng lẽ ngươi không sợ khi một mình bộ tộc Thiên sứ của ngươi
  phải đối phó với Đoạn Vân sẽ lực bất tòng tâm sao?" Alysa truy vấn.


  trung tâm dạy kế toán tại cầu giấy
  trung tâm kế toán tại bình dương
  tiếng anh cho người mới bắt đầu
  học kế toán tại đà nẵng
  học kế toán thực hành tại đồng nai

  http://kylin1st.com
  http://cattleyavn.com
  http://kenyseo.com
  http://ngoduong89.com
  trung tâm dạy kế toán
  http://meomeo007.com
  học kế toán tại huế
  http://01embesexy.com
  http://tradaboho.com
  chung cư eco city long biên
  http://nguoicodanh.net
  http://chotruongyen.com
  http://caubesieunhan.com

  A tu la khoát khoát tay vẻ bất cần, nói : " Lúc này Đoạn Vân thế mạnh,
  bộ tộc Thiên sứ ta không có khả năng đối địch với Đoạn Vân! Do đó, ta
  phải tính toán lựa chọn kết minh với hắn! Đừng có nói nhảm nữa, nữ thần
  đại nhân mau phái người nghênh chiến đi!"  "Từ từ, ta muốn gặp Đoạn Vân!" Alysa làm như không biết rằng Đoạn Vân
  không hề xuất chiến!  "Hiện giờ, Đoạn Vân đang ở nhân giới. Ngươi cũng biết, cổng Thần giới đã
  đột nhiên đóng lại! Ngươi bảo ta làm sao mời Đoạn Vân đại nhân ra đây?
  Nếu ngươi không muốn xuất chiến, ta đây cũng chỉ còn cách cường công,

  ReplyDelete